%100 Reliable & %100 Home Product

Molecular Biology Products

%100 Reliable & %100 Home Product

Molecular Biology Products

%100 Reliable & %100 Home Product

Molecular Biology Products

%100 Reliable & %100 Home Product

Molecular Biology Products

PREV
NEXT

WHY HİBRİGEN?

There are many reasons but most importantly...

Stunning Page Builder

%100 House product

Iconic Awarded Design

%100 Reliable & Quality

Featurewise Complete

Reasonable price

Mature project

Fast Delivery

PRODUCTS

Nucleic Acid Extraction and Analyses Products

Standart PCR and QPCR Reagents

REFERENCES

“Sefer Ö., Yörük E., Develi ES, Zümrüt IM, Sezer AS, Konukçu Z. (2017). Kaempferol’ün Başak Yanıklığı Etmeni Fusarium culmorum’un Üremesi ve Toksin Üretimi Üzerine Olan Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1):24-33.
“Uslu N., (2015) Miyeloproliferatif Neoplazilerde ASXL1 Gen Mutasyonlarının Klinik Seyir ve Prognoza Etkisi, Uzmanlık Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
“Doğan Akman N., (2015) Adli Bilimlerde Diş Örneklerinde DNA Teknolojisinin Kullanımı, Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
“Ercan Ş., (2015) Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda MRP-1 ve MRP-2 Gen Ekspresyonlarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul.
UP