HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Nükleİk Asİt Saflaştırma ve Analİz

Standart PCR ve QPCR Reaktifleri

 • Total kandan DNA izolasyonunu fenol/kloroform kullanmadan silika-jel-membran teknolojisi ile basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Homojenizasyon gerekmez, dokunun parçalanması direkt olarak proteinaz-K tarafından gerçekleştirilir.

  Tampon sistemi DNA’nın seçici olarak silika-jel-membranına bağlanmasını sağlayacak biçimde optimize edilmiştir. Basit bir santrifüj işlemi ile protein, divalent iyonlar ve ikincil metabolitler gibi kontaminantlar kolaylıkla uzaklaştırılır.

  Saf DNA, su veya düşük-tuz çözeltisi içinde çözülür ve kullanıma hazırdır. Purifiye edilen DNA; kontaminantlardan ve enzim inhibitörlerinden arınmış haldedir; A260/A280 değeri 1.7 ila 1.9 arasında olup farklı uygulamalarda kullanıma uygundur.

  • Özellikleri Yüksek Kalite; Tüm örnek çeşitlerinde 3-10 µg genomik DNA eldesi.
  • Güvenlik; Fenol/ Kloroform basamağının olmaması.
  • Kolay kullanım; Filtre sistemi ile hızlı purifikasyon, Proteinaz-K yardımı ile mekanik parçalama gerektirmeden kolayca doku parçalama
  • Yüksek Saflık; PCR, enzim kesimi vs. uygulamalar için uygun.
  • Uygulamalar
  • • Dizileme
  • • Enzim kesimi
  • • PCR
  • • Southern Hibridizasyonu
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-KDNA-02-50
  • 100 Örnek: MG-KDNA-02-100
  • 250 Örnek: MG-KDNA-02-250
 • Memeli dokularından (taze ya da kullanılıncaya kadar -70°C'de dondurulmuş) ve hücre kültüründen yüksek kaliteli genomik DNA izolasyonu için basit ve hızlı bir yöntem sağlar. Kit, fenol/kloroform kullanmadan silika jel membran teknolojisi kullanarak hızlı ve basit bir şekilde genomik DNA izolasyonu sağlar.

  Dokular proteinaz K tarafından direkt olarak parçalandığı için homojenizasyona gerek yoktur. Kit içeriğinde bulunan solüsyonlar DNA’nın silika jel membrana seçici olarak bağlanması için özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Basit santrifüj işlemleri sayesinde protein, divalent katyonlar ve ikincil metabolitler gibi kontaminantlar tamamen uzaklaştırılır.

  Ardından saf DNA saf su veya zayıf tuz çözeltisi ile kullanıma hazır hale getirilir. 10 mg dokudan veya 1 x 106-107 hücre kültüründen genel olarak 3-35 μg genomik DNA verimi elde edilir. Saflştırılan yüksek moleküler ağırlıklı genomik DNA PCR, enzim kesimi , klonlama, DNA dizileme ve Southern Blot gibi moleküler biyoloji uygulamalarında kullanım için idealdir.

  • Özellikleri Yüksek Kalite; 3-35 μg genomik DNA verimi
  • Güvenlik; Fenol/ Kloroform basamağının olmaması.
  • Kolay kullanım; Filtre sistemi ile hızlı purifikasyon, Proteinaz-K yardımı ile mekanik parçalama gerektirmeden kolayca doku parçalama
  • Yüksek Saflık; PCR, enzim kesimi vs. uygulamalar için uygun.
  • Uygulamalar
  • • Restrüksiyon digesyon
  • • Etiketleme
  • • PCR
  • • Kütüphane kurulumu
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-QTDNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-QTDNA-01-100
  • 250 Örnek: MG-QTDNA-01-250
 • Kemik ya da diş dokusundan yüksek kaliteli DNA izolasyonu için basit ve hızlı bir yöntem sağlar. Kit, fenol/kloroform kullanmadan silika jel membran teknolojisi kullanarak hızlı ve basit bir şekilde genomik DNA izolasyonu sağlar. Dokular proteinaz K tarafından direkt olarak parçalandığı için homojenizasyona gerek yoktur.

  Kit içeriğinde bulunan solüsyonlar DNA’nın silika jel membrana seçici olarak bağlanması için özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Basit santrifüj işlemleri sayesinde protein, divalent katyonlar ve ikincil metabolitler gibi kontaminantlar tamamen uzaklaştırılır. Ardından saf DNA saf su veya zayıf tuz çözeltisi ile kullanıma hazır hale getirilir.

  10 mg dokudan genel olarak 3-35 μg genomik DNA verimi elde edilir. Saflaştırılan yüksek moleküler ağırlıklı genomik DNA Enzim kesimi, PCR, Etiketleme, Kütüphane konstraksiyonu gibi moleküler biyoloji uygulamalarında kullanım için idealdir.

  • Özellikleri Yüksek Kalite; 3-35 μg genomik DNA eldesi.
  • Güvenlik; Fenol/ Kloroform basamağının olmaması.
  • Kolay kullanım; Filtre sistemi ile hızlı purifikasyon, Proteinaz-K yardımı ile mekanik parçalama gerektirmeden kolayca doku parçalama
  • Yüksek Saflık; PCR, enzim kesimi vs. uygulamalar için uygun.
  • Uygulamalar
  • • Restrüksiyon digesyon
  • • Etiketleme
  • • PCR
  • • Kütüphane kurulumu
  • Katalog No:
  • 100 Örnek: MG-ANCDNA-01-100
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-TDNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-TDNA-01-100
  • 250 Örnek: MG-TDNA-01-250
 • Gram Negatif ve Gram Pozitif Bakterilerden hızlı ve basit bir yöntemle DNA saflaştırılması sağlar. HibeiGen Bakteriyel Genomik DNA İzolasyon Kiti, fenol/kloroform kullanmaksızın silika jel membran teknolojisi ile hızlı ve basit bir şekilde Genomik DNA izolasyonu yapar.

  Dokular direkt olarak Proteinaz K tarafından parçalandığından homojenizasyona gerek yoktur.Buffer sistemi DNA’nın seçici olarak silika jel membrana bağlanması için özel olarak optimize edilmiştir. Basit santrifüj protokolü sayesinde, protein, divalent katyonlar ve ikincil metabolitler gibi kontaminantlar tamamen uzaklaştırılır.

  Saf DNA su veya düşük tuz solüsyonu ile kullanıma hazır olarak elde edilir. Yüksek moleküler ağırlıklı genomik DNA, yaygın olarak kullanılan tüm moleküler biyoloji uygulamalarında kullanım için uygundur.

  • Özellikleri Yüksek Verim;1.5-2 ml bakteri kültüründen 3-20 µg genomik DNA eldesi
  • Hızlı; Yalnızca 30 dk. süren hızlı saflaştırma
  • Güvenilir;Fenol ekstraksiyon basamağının olmaması
  • Yüksek Saflık; PCR, enzim kesimi vs. uygulamalar için uygun.
  • Uygulamalar
  • • Dizileme
  • • Etiketleme
  • • PCR
  • • Kütüphane konstraksiyonu
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-BDNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-BDNA-01-100
  • 250 Örnek: MG-BDNA-01-250
 • Mayadan yüksek kaliteli genomik DNA izolasyonu için basit ve hızlı bir yöntem sağlar. Kit, fenol/kloroform kullanmadan silika jel membran teknolojisi kullanarak hızlı ve basit bir şekilde genomik DNA izolasyonu sağlar.

  Dokular proteinaz K tarafından direkt olarak parçalandığı için homojenizasyona gerek yoktur. Kit içeriğinde bulunan solüsyonlar DNA’nın silika jel membrana seçici olarak bağlanması için özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Basit santrifüj işlemleri sayesinde protein, divalent katyonlar ve ikincil metabolitler gibi kontaminantlar tamamen uzaklaştırılır.

  Ardından saf DNA saf su veya zayıf tuz çözeltisi ile kullanıma hazır hale getirilir. 1-5 x 107 maya hücresinden genel olarak 3-25 μg genomik DNA verimi elde edilir. Saflaştırılan yüksek moleküler ağırlıklı genomik DNA PCR, enzim kesimi , klonlama, DNA dizileme ve Southern Blot gibi moleküler biyoloji uygulamalarında kullanım için idealdir.

  • Özellikleri Yüksek Kalite; 3-25 µg genomik DNA eldesi.
  • Güvenlik; Fenol/ Kloroform basamağının olmaması.
  • Kolay kullanım; Filtre sistemi ile hızlı purifikasyon, Proteinaz-K yardımı ile mekanik parçalama gerektirmeden kolayca doku parçalama
  • Yüksek Saflık; PCR, enzim kesimi vs. uygulamalar için uygun.
  • Uygulamalar
  • • Restrüksiyon digesyon
  • • Etiketleme
  • • PCR
  • • Kütüphane kurulumu
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-YDNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-YDNA-01-100
  • 250 Örnek: MG-YDNA-01-250
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • Uygulamalar
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-BPDNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-BPDNA-01-100
  • 250 Örnek: MG-BPDNA-01-250
 • Basit bir metot ile geniş örnek çeşidi (doku, yüzeye bağlı ya da süspansiyon halinde hücreler, tam kan) ve miktarı kullanılarak total RNA izolasyonuna olanak sağlar.

  Örnekler parçalanır ve guanidium izotiosiyanat (RNA’yı endojen RNazlardan koruyan kaotropik bir tuz) varlığında homojenize edilir. Homojenizasyondan sonra örneğe etanol eklenir. Örnekler daha sonra RNA’nın bağlanabileceği silika tabanlı membran bulunduran filtreli tüplere aktarılır.

  Kirlilikler yıkamalar ile etkili bir şekilde uzaklaştırılır. Saf RNA daha sonra RNaz dulundurmayan su ile toplanır ve farklı uygulamalar için kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri Yüksek Kalite; TTüm örnek çeşitlerinde ne kadar µg RNA eldesi.
  • Güvenlik; Fenol/ Kloroform basamağının olmaması.
  • Kolay kullanım; Filtre sistemi ile hızlı purifikasyon, Proteinaz-K yardımı ile mekanik parçalama gerektirmeden kolayca doku parçalama.
  • Yüksek Saflık; Real-Time PCR, Northern Blotlama, cDNA Kütüphanesi gibi uygulamalar için uygun.
  • Uygulamalar
  • • Real-time PCR (RT-PCR)
  • • Northern Blot
  • • Nükleaz koruma deneyleri
  • • Mikroarray analizleri için RNA amplifikasyonu
  • • cDNA kütüphanesi hazırlama
  • Katalog No: MG-RNA-01
  • 50 Örnek: MG-RNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-RNA-01-100
 • Doku ve hücrelerden total RNA izolasyonu için kullanıma hazır bir reaktiftir. Reaktif, RNA izolasyonunun tek adımda yapılmasına olanak sağlayan fenol ve guanidyum izotiyosiyanatın tek fazlı bir çözeltisidir. Homojenizasyon veya liziz aşamasında HibriGen Trizol hücrelerin bozulmasını ve hücre bileşenlerin çözünmesini sağlarken RNA’nın bütünlüğünü korur.

  Kloroform ilavesinden sonra yapılan santrifüj işlemi ile birlikte solüsyon organik ve sulu faz olmak üzere iki faza ayrılır. Bu aşamada RNA sulu fazda kalmıştır. Sulu fazın transferinden sonra RNA izopropil alkol ile çöktürülerek geri kazanılır. Sulu fazın uzaklaştırılmasından sonra örnek içerisindeki DNA ve proteinler ikinci bir çöktürme işlemi ile geri kazanılır. Etanol ile çöktürme kullanılarak ara fazdan DNA elde edilir. İzopropil alkol ile yapılan ek çöktürme işlemi ile organik fazdan proteinler geri kazanılır.

  DNA’nın yardımcı saflaştırma işlemleri örnekten örneğe RNA veriminin normalleşmesi için yararlı olabilir. Bu teknik insan, hayvan bitki veya bakteri orijinli küçük miktarlardaki doku (50- 100 mg) ve hücrelerde(5 × 106) veya büyük miktarlardaki doku (≥1 g) ve hücrelerde (>107) iyi performans gösterir. Trizol yönteminin basitliği, çok sayıda numunenin aynı anda işlenmesine olanak sağlar. Tüm prosedür bir saat içerisinde tamamlanabilir. Trizol kullanılarak izole edilen total RNA, DNA ve protein kontaminasyonu içermez.

  • Uygulamalar
  • • RNA Northern blot analizi
  • • Dot blot hibridizasyonu
  • • Poli (A)+ seçilimi
  • • In vitro translasyon
  • • Rnaz koruma testleri
  • • Moleküler klonlama
  • Katalog No:
  • 100 mL : MG-TRZ-01-100
  • 250 mL : MG-TRZ-01-250
  • 500 mL : MG-TRZ-01-500
 • Tris Borat (TBE) veya Tris Asetat (TAE) ile hazırlanmış standart veya low-melt agaroz jelden 50 bp ile 40 kb arasındaki DNA fragmanlarının saflaştırılması için özel olarak dizayn edilmiştir.

  Membrana bağlı olarak çalışan bu sistem 25 dakika gibi kısa bir sürede (protokolün kullanımına ve örnek sayısına bağlı olarak artabilir) 40μg’a kadar DNA’nın geri kazanımını sağlar.

  Saflaştırılmış olan DNA; otomatik floresan DNA dizileme, klonlama, etiketleme, enzim kesimi veya in vitro transkripsiyon/translasyon uygulamalarında kullanılabilir.

  • Özellikleri Hızlı; 25 dakikada tamamlanan hızlı prosedür.
  • Yüksek verim; 50 bp-40kb arasındaki DNA fragmanlarında %85’e kadar geri kazanım.
  • Yüksek saflık; OD260/280=1.7-1.9. Saflaştırılmış DNA PCR ve restrüksiyon kesimi gibi daha sonraki uygulamalar için kullanıma hazırdır.
  • 100 Reaksiyon
  • Uygulamalar
  • • Restrüksiyon kesimi
  • • DNA dizileme
  • • PCR
  • • In vitro transkripsiyon
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-GEK-01-50
  • 100 Örnek: MG-GEK-01-100
  • 250 Örnek: MG-GEK-01-250
 • PCR ürünleri, DNA fragmanları ve diğer enzimatik reaksiyonlardan elde edilen karışımları hızlı ve etkili bir şekilde saflaştırmak için tasarlanmıştır. Kit, zorlu reçine işlemleri veya toksik fenol/kloroform ekstraksiyonuna olan ihtiyacı ortadan kaldıran silika–jel-membran teknolojisini kullanmaktadır.

  HibriGen PCR ve DNA Fragman Pürifikasyon Kiti, PCR ve diğer reaksiyon karışımlarından tuz, enzim, belirsiz nükleotidler, dNTP’ler ve primerleri etkin bir biçimde uzaklaştırır. Kit 50 bp ile 10 kb aralığında DNA fragmanlarının saflaştırılması için kullanılabilir ve %90’a kadar geri kazanım sağlayabilir.

  Her saflaştırma kolonu toplam 45μg’a kadar DNA bağlama kapasitesine sahiptir ve tüm prosedür sadece 7 dakika sürmektedir. Saflaştırılmış olan DNA; dizileme, klonlama, etiketleme, restriksiyon enzim kesimi, ligasyon, blotlama, in situ hibridizasyon veya in vitro transkripsiyon uygulamalarında kullanıma uygundur.

  • Özellikleri Hızlı; Tüm prosedür sadece 7 dakika sürmektedir.
  • Yüksek Verim ; 50 bp – 10 kb aralığında DNA fragmanlarının % 90’a kadar geri kazanımı.
  • Pratik;Filtreler kapaklıdır ve toplama tüpleri ile birleştirilmiştir.
  • Yüksek Saflık; OD260/280=1.7-1.9 değeri ile yüksek derecede saflaştırılmış DNA, PCR ve restriksiyon kesimi gibi daha sonraki uygulamalar için kullanıma hazırdır.
  • 100 Reaksiyon
  • Uygulamalar
  • • Dizileme
  • • Enzim kesimi
  • • PCR
  • • Southern Hibridizasyonu
  • Katalog No:
  • 50 Örnek: MG-PDNA-01-50
  • 100 Örnek: MG-PDNA-01-100
  • 250 Örnek: MG-PDNA-01-250
 • Agaroz jelde nükleik asitlerin görüntülenebilmesi için geleneksel etidyum bromür (EB) boyamasına alternatif olarak üretilen yeni bir nükleik asit boyasıdır. Bu boya, DNA veya RNA’ya bağlandığında yeşil floresan ışıma yayar. SYBR SAFE maksimum iki floresan uyarımı yapar. Nükleik asite bir merkezden bağlandığında 267 nm’de diğerinden bağlandığında 294 nm’de. Ek olarak, boya 491 nm’de görülebilir ışıma yayar. SYBR SAFE Jel Boyası DNA’ya merkezden bağlandığında 530 nm’de floresan ışma yapar.

  • Özellikleri Güvenilir; Ethidium Bromid uygulamasına göre daha az zararlı.
  • Yüksek hassasiyet; Agaroz ya da akrilamid jel üzerinde DNA görüntülemek için oldukça yüksek hassasiyette boyama.
  • Pratik; Kullanıma hazır, mavi ışık ya da UV ışıması ile görüntü alabilme, DNA ‘ nın yanısıra RNA ‘ ya da bağlanabilme.
  • 1 mL
  • Uygulamalar
  • • 1. UV ışık altında SYBR SAFE ‘in hassasiyet tespiti (dalga boyu 300nm)
  • • 2. UV ışık altında EB’ün hassasiyet tespiti (dalga boyu 300nm)
  • Katalog No:
  • 1 mL: MG-SSGD-01-1000
  • 400 μl: MG-SSGD-01-400
 • Agaroz ve denature olmayan poliakrilamid jel elektroforezlerinde DNA örnekleri için kullanılmak üzere iki izleme boyası (Bromofenol mavisi ve ksilen siyanol ) ile karıştırılmış yükleme tamponudur. Enzimatik reaksiyonda magnezyumun (10mM’a kadar) şelatlanması için EDTA içerir, dolayısı ile reaksiyon durdurulur. Bromofenol mavisi ve ksilen siyanol elektroforez için standart izleme boyasıdır.

  • Özellikleri Elektroforez sırasında DNA ilerlemesinin takibi için iki renk.
  • Jel UV ışığa maruz bırakıldığında DNA’yı maskelemez
  • EDTA divalent metal iyonlara bağlanır ve metal bağımlı nükleazları inhibe eder.
  • 1 mL
  • Uygulamalar
  • • Agaroz veya poliakrilamid jele yükleme için DNA ladder, marker ve örneklerin hazırlanması.
  • Katalog No:
  • 1 mL: MG-LDYB-01
 • Agaroz ve denature olmayan poliakrilamid jel elektroforezlerinde DNA örnekleri için kullanılmak üzere iki izleme boyası (Orange G ve ksilen siyanol ) ile karıştırılmış yükleme tamponudur. Enzimatik reaksiyonda magnezyumun (10mM’a kadar) şelatlanması için EDTA içerir, dolayısı ile reaksiyon durdurulur. Orange G ve ksilen siyanol elektroforez için standart izleme boyasıdır.

  • Özellikleri Elektroforez sırasında DNA ilerlemesinin takibi için iki renk.
  • Jel UV ışığa maruz bırakıldığında DNA’yı maskelemez
  • EDTA divalent metal iyonlara bağlanır ve metal bağımlı nükleazları inhibe eder.
  • 1 mL
  • Uygulamalar
  • • Agaroz veya poliakrilamid jele yükleme için DNA ladder, marker ve örneklerin hazırlanması.
  • Katalog No:
  • 1 mL: MG-LDYO-01
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • 1 mL
  • Katalog No: MG-LDYDUO-01
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • Uygulamalar
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-20
 • 50’den 500’e kadar olan baz çifti arasındaki çift zincirli DNA boyutlarını belirlemek için idealdir. Ladder, farklı boyutlarda 8 adet doğrusal, çift zincirli fragmanlar içermektedir. Kolay tanımlamaya olanak sağlamak için 250 baz çiftine sahip olan fragmanın yoğunluğu artırılmıştır. Bütün fragmanlar kesin olarak ölçülmüş ve üretim esnasında karıştırılmıştır. 5 µl yükleme için, 250 bp hariç bütün fragmanlar 40ng, 250 bp fragman ise 100 ng’dır. Ladder yükleme boyası ile önceden karıştırılmış olup, kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri 50 µg
  • Konsantrasyon: 76ng/µl
  • Bant Konsantrasyonları:
  • Tipik Bantlar: 100 ng/5µl
  • Diğer Bantlar : 40 ng/5µl
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-50
 • 50’den 1000’e kadar olan baz çifti arasındaki çift zincirli DNA boyutlarını belirlemek icin idealdir. Ladder plus, farklı boyutlarda 13 adet doğrusal çift zincirli fragmanlar içermektedir. Kolay tanımlamaya olanak sağlamak için 250 ve 500 baz çiftine sahip fragmanların yoğunluğu artırılmıştır. Bütün fragmanlar kesin olarak ölçülmüş ve üretim esnasında karıştırılmıştır. 5 µl yükleme için, 250 bp ve 500 bp hariç bütün fragmanlar 40ng, 250 bp ve 500 bp olan fragmanlar ise 100 ng’dır. Ladder yükleme boyası ile önceden karıştırlmış olup, kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri 50 µg
  • Konsantrasyon: 136ng/µl
  • Bant Konsantrasyonları:
  • Tipik Bantlar: 100 ng/5µl
  • Diğer Bantlar : 40 ng/5µl
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-50P
 • 100’den 1500’e kadar olan baz çifti arasındaki çift zincirli DNA boyutlarını belirlemek için idealdir. Ladder, farklı boyutlarda 11 adet doğrusal, çift zincirli fragmanlar içermektedir. Kolay tanımlamaya olanak sağlamak için 500 baz çiftine sahip olan fragmanın yoğunluğu artırılmıştır. Bütün fragmanlar kesin olarak ölçülmüş ve üretim esnasında karıştırılmıştır. 5 µl yükleme için, 500 bp hariç bütün fragmanlar 40ng, 500 bp fragman ise 100 ng’dır. Ladder yükleme boyası ile önceden karıştırılmış olup, kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri 50 µg
  • Konsantrasyon: 136ng/µl
  • Bant Konsantrasyonları:
  • Tipik Bantlar: 100 ng/5µl
  • Diğer Bantlar : 40 ng/5µl
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-100
 • 100’den 3000’e kadar olan baz çifti arasındaki çift zincirli DNA boyutlarını belirlemek icin idealdir. Ladder plus, farklı boyutlarda 14 adet doğrusal çift zincirli fragmanlar içermektedir. Kolay tanımlamaya olanak sağlamak için 500 ve 1200 baz çiftine sahip fragmanların yoğunluğu artırılmıştır. Bütün fragmanlar kesin olarak ölçülmüş ve üretim esnasında karıştırılmıştır. 5 µl yükleme için, 500 bp ve 1200 bp hariç bütün fragmanlar 40ng, 500 bp ve 1200 bp olan fragmanlar ise 100 ng’dır. Ladder yükleme boyası ile önceden karıştırlmış olup, kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri 50 µg
  • Konsantrasyon: 136ng/µl
  • Bant Konsantrasyonları:
  • Tipik Bantlar: 100 ng/5µl
  • Diğer Bantlar : 40 ng/5µl
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-100P
 • 500’den 10,000’e kadar olan baz çifti arasındaki çift zincirli DNA boyutlarını belirlemek için idealdir. Ladder, farklı boyutlarda 10 adet doğrusal çift zincirli fragmanlar içermektedir. Kolay tanımlamaya olanak sağlamak için 2,000 ve 5,000 baz çiftine sahip fragmanların yoğunluğu artırılmıştır. Bütün fragmanlar kesin olarak ölçülmüş ve üretim esnasında karıştırılmıştır. 5 µl yükleme için, 2,000 bp ve 5,000 bp hariç bütün fragmanlar 40ng, 2,000 bp ve 5,000 bp olan fragmanlar ise 100 ng’dır. Ladder yükleme boyası ile önceden karıştırlmış olup, kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri 50 µg
  • Konsantrasyon: 104ng/µl
  • Bant Konsantrasyonları:
  • Tipik Bantlar: 100 ng/5µl
  • Diğer Bantlar : 40 ng/5µl
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-1000
 • 100’den 10,000’e kadar olan baz çifti arasındaki çift zincirli DNA boyutlarını belirlemek için idealdir. Ladder, farklı boyutlarda 15 adet doğrusal çift zincirli fragmanlar içermektedir. Kolay tanımlamaya olanak sağlamak için 500 ve 3,000 baz çiftine sahip fragmanların yoğunluğu artırılmıştır. Bütün fragmanlar kesin olarak ölçülmüş kromatografi mi kullanıldı burada? ve üretim esnasında karıştırılmıştır. 5 µl yükleme için, 500 bp ve 3,000 bp hariç bütün fragmanlar 40ng, 500 bp ve 3,000 bp olan fragmanlar ise 100 ng’dır. Ladder yükleme boyası ile önceden karıştırlmış olup, kullanıma hazırdır.

  • Özellikleri 50 µg
  • Konsantrasyon: 144ng/µl
  • Bant Konsantrasyonları:
  • Tipik Bantlar: 100 ng/5µl
  • Diğer Bantlar : 40 ng/5µl
  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-1000P
 • Lambda DNA’nın Hind III ile kesilmesi ile elde edilen 8 fragman, agaroz jel elektroforezinde büyük boyuttaki DNA örnekleri için moleküler ağırlık standardı olarak kullanıma uygundur. λDNA /Hind III yükleme tampon ile karıştırılmış ve kullanıma hazırdır.

  • Katalog No:
  • 50μg: MG-LDR-LH3
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri 500 mL
  • Katalog No:
  • 500 mL: MG-TAE-500
  • 1000 mL: MG-TAE-1000
 • Tris-Borat-EDTA, 10X konsantrasyonda moleküler biyoloji alanında kullanıma uygundur. 10X konsantrasyonda sıvı form distile su veya deiyonize su ile seyreltilerek kolay bir şekilde 0.5X çalışma solüsyonu hazırlanmasına olanak sağlar. pH (1X konsantasyonda) 25oC’de 8.2-8.4 aralığındadır. Proteaz, Dnaz ve Rnaz bulundurmaz.

  TBE tamponu genellikle dizilemeyi de içeren bütün DNA elektroforez (akrilamid ve agaroz jel için) uygulamalarında kullanılmaktadır. 1500 bç’den daha düşük fragmanların daha iyi çözünürlükte görülmesini sağlamak için genellikle TBE tamponu kullanılır. TAE ile karşılaştırıldığında yüksek tamponlama kapasitesi ve düşük iletkenliği sayesinde, TBE tamponu yüksek voltajlarda (>150V) elektroforez uygulaması için daha uygundur.

  • Özellikleri Pratik;Distile ya da iynoize su ile seyreltilerek kolayca kullanım.
  • Yüksek saflık;Proteaz, DNaz ve RNaz bulundurmaz, moleküler biyoloji alanında kullanıma uygun.
  • Yüksek ayırım gücü;Yüksek voltajlarda çalışmaya uygun, küçük fragmanların jel üzerinde daha yüksek çözünürlükte gözlenmesi için ideal.
  • 500 mL
  • Katalog No:
  • 500 mL: MG-TBE-500
  • 1000 mL: MG-TBE-1000

 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Katalog No:
  • 25 µl’lik 80 Reaks.: MG-TAQMX-01-80
  • 25 µl’lik 400 Reaks.: MG-TAQMX-01-400
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Katalog No:
  • 25 µl’lik 80 Reaks.: MG-TAQMX-02-80
  • 25 µl’lik 400 Reaks.: MG-TAQMX-02-400
 • Termofilik bir bakteri olan Thermus aquaticus bakterisinden elde edilen bir rekombinant DNA Polimeraz enzimidir. Moleküler ağırlığı 94 kDa olup, Taq DNA Polimeraz 5kb’a varan hedef DNA’ların amplifikasyonuna uygundur. Uzama hızı ~0.9-1.2kb/dakika (70-75°C)’dır. 5’ - 3’ polimeraz aktivitesine sahiptir ve 3’ - 5’ endonükleaz aktivitesinin eksikliğinde 3’-dA (Poli-A kuyrukları) görülür.

  • İçerik Elektroforez sırasında DNA ilerlemesinin takibi için tek renk.
  • Taq DNA Polimeraz 100μl
  • 10xPCR Tampon KCl 1ml
  • 10xPCR Tampon NH2SO4 1ml
  • 25 mM MgCl2 1ml
  • 500 U
  • Uygulamalar
  • • DNA İşaretleme.
  • • DNA dizileme.
  • • Klonlama için PCR.
  • Katalog No: MG-KTAQP-01
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • 250 U
  • Katalog No: MG-LTAQP-01
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • 250 U
  • Katalog No: MG-PFU-01
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • 1 mL
  • Katalog No: MG-dNTP-025
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • 4 x 0,25 ml
  • Katalog No: MG-dNTP-01
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikleri
  • 1ml
  • Katalog No: MG-dNTP-10
 • Primer dışındaki tüm bileşenlerini içinde bulunduran Taq DNA Polimeraz tabanlı real – time PCR (gerçek zamanlı PCR) için dizayn edilmiştir. HibriGen 2x SYBR Green qPCR Mix, SYBR Green I ile interkalasyon testi için geçerlidir.

  • Özellikler Cam kapiller sistemi ile kullanılabilir (LightCycler, Roche Molecular Systems,Inc. gibi).
  • Pasif referans sistemi ile kullanılabilir. Bu ürün pasif refefans sistemleri için kullanılabilir (ABI PRISM® 7700, Applied Biosystems, Inc. gibi). Pasif referans boyası herhangi diğer sistemleri etkilemez.
  • • Anti Taq DNA Polimeraz antikorları ile Hot Start teknolojisi yüksek özgüllük ve tekrarlanabilir amplifikasyon sağlar.
  • Uygulamalar
  • • SYBR Green I ile interkalasyon testi.
  • Katalog No:
  • 25 µl’lik 80 Reaks.: MG-SYBR-01-80
  • 25 µl’lik 400 Reaks.: MG-SYBR-01-400
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikler
  • Uygulamalar
  • Katalog No:
  • 25 µl’lik 80 Reaks.: MG-SYBR-LROX-01-80
  • 25 µl’lik 400 Reaks.: MG-SYBR-LROX-01-400
 • Ürün detayı en kısa zamanda işlenecektir...

  • Özellikler
  • Uygulamalar
  • Katalog No:
  • 25 µl’lik 80 Reaks.: MG-SYBR-HROX-01-80
  • 25 µl’lik 400 Reaks.: MG-SYBR-HROX-01-400
YUKARI