%100 Güvenilir & %100 Yerli

Moleküler Biyoloji Ürünleri

%100 Güvenilir & %100 Yerli

Moleküler Biyoloji Ürünleri

%100 Güvenilir & %100 Yerli

Moleküler Biyoloji Ürünleri

%100 Güvenilir & %100 Yerli

Moleküler Biyoloji Ürünleri

Önce
Sonra

NEDEN HİBRİGEN?

Birçok neden var ama en önemlisi...

Stunning Page Builder

%100 Yerli Üretim

Iconic Awarded Design

%100 Güven & Kalite

Featurewise Complete

Uygun Fiyat

Mature project

Hızlı Teslimat

ÜRÜNLER

Nükleik Asit Saflaştırma ve Analiz Ürünleri

Standart PCR ve QPCR Reaktifleri

Bazı Kullanıcı Referansları

“Sefer Ö., Yörük E., Develi ES, Zümrüt IM, Sezer AS, Konukçu Z. (2017). Kaempferol’ün Başak Yanıklığı Etmeni Fusarium culmorum’un Üremesi ve Toksin Üretimi Üzerine Olan Etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1):24-33.
“Uslu N., (2015) Miyeloproliferatif Neoplazilerde ASXL1 Gen Mutasyonlarının Klinik Seyir ve Prognoza Etkisi, Uzmanlık Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
“Doğan Akman N., (2015) Adli Bilimlerde Diş Örneklerinde DNA Teknolojisinin Kullanımı, Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, İstanbul.
“Ercan Ş., (2015) Dilate Kardiyomiyopatili Hastalarda MRP-1 ve MRP-2 Gen Ekspresyonlarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İstanbul.
Yukarı